Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı 2017

17-18 Mayıs 2017

Konya

TÜBİTAK

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Bilim Merkezleri Müdürlüğü

 

Tel:

0 (312) 298 95 21

0 (312) 298 95 14

0 (312) 298 95 07

0 (312) 298 95 92

0 (312) 298 95 83

 

E-posta:

iletisim@tubitemkonferansi2017.org

TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı, Bilim Merkezleri Müdürlüğü 2017